C:\<Microsoft Visual Studio Install Folder>\Common7\IDE\devenv.exe.config

add: <servicePointManager expect100Continue=”false” />

 

Öncelikle bir domain redirect extensions’i  gerekli benim kullanığım Switcheroo Redirector

https://tr.wikipedia.org/ > http://tr.wiki.admicos.cf/ Yapıyoruz.

Sonra içimizden bir kere özgür internet istiyoruz diyoruz. Artık wikipedia ya giriş yapabiliriz.

web.config

 

web.config

 

ASP.NET version disclosure

| Nisan 11, 2017

Web.config

 

Global.asax

 

MVC Minify Html

| Nisan 11, 2017

devam »

Css selector

| Mart 20, 2017

.class : html elementinin class değeri ile seçer.
#id :  html elementinin id değeri ile seçer.
* :  tüm elementleri seçer.
element : div ,p , h1, h2, strong,video  html elementlerinin element isimi ile seçer.
element , element : div,h1  html elementlerini birlikte seçmeye yarar yanı div ve h1 anlamına gelir
element  element : div h1  html elementlerinin altındaki elementleri seçmeye yarar div in altındaki h1 gibi.
element > element: div>ul html elementlerinin bir altındaki elementi seçmeye yarar. div altindaki ul i seçer ama ul nin altındaki ul ye etki etmez.
element + element: div + ul html elementlerinin bir sonrakini seçer. jquery’deki next e benzer.  <div></div><ul></ul> ul leri seçmeye yarar.
element ~ element: div ~ ul html elementlerinden sonra gelen tüm seçili elementleri seçer. div den sonra gelen tüm ul leri seçer.
[attribute] : 
a[target]   html elementinin attribute olanını seçmeye yarar attribute valuesi farketmez   <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute=value]: 
a[target=_top]  html elementinin attribute sin valuesine eşet olanı seçer <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute~=value]: [title~=internetseysi] html elementinin attibutesinin valuesi içerisinde verilen değir varmı ona bakar.
[attribute|=value]:<p lang=”en”></p><p lang=”en-us”></p>  html elementinin attibutesinin valuesi verilen değer ile başlayanı. 

 

Css Renk Tanımlama

| Mart 6, 2017

RGB:(Red,Green,Blue), rgb(rrr, ggg, bbb) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0);

RGBA:(Red,Green,Blue,Alpha) rgb(r, g, b, a) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0, 0.5); Hexadecimal: #RRGGBB  00 ile FF hexa sayı format hesaplanır.

HSL:(Hue, Saturation ve Lightness) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı ) Örnek : hsl(220,%25,%20)

HSLA:(Hue, Saturation,Lightness,Alpha) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı, Alpha= Şeffaslık) Örnek : hsl(220,%25,%20,0.3)

devam »