Css selector

| Mart 20, 2017

.class : html elementinin class değeri ile seçer.
#id :  html elementinin id değeri ile seçer.
* :  tüm elementleri seçer.
element : div ,p , h1, h2, strong,video  html elementlerinin element isimi ile seçer.
element , element : div,h1  html elementlerini birlikte seçmeye yarar yanı div ve h1 anlamına gelir
element  element : div h1  html elementlerinin altındaki elementleri seçmeye yarar div in altındaki h1 gibi.
element > element: div>ul html elementlerinin bir altındaki elementi seçmeye yarar. div altindaki ul i seçer ama ul nin altındaki ul ye etki etmez.
element + element: div + ul html elementlerinin bir sonrakini seçer. jquery’deki next e benzer.  <div></div><ul></ul> ul leri seçmeye yarar.
element ~ element: div ~ ul html elementlerinden sonra gelen tüm seçili elementleri seçer. div den sonra gelen tüm ul leri seçer.
[attribute] : 
a[target]   html elementinin attribute olanını seçmeye yarar attribute valuesi farketmez   <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute=value]: 
a[target=_top]  html elementinin attribute sin valuesine eşet olanı seçer <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute~=value]: [title~=internetseysi] html elementinin attibutesinin valuesi içerisinde verilen değir varmı ona bakar.
[attribute|=value]:<p lang=”en”></p><p lang=”en-us”></p>  html elementinin attibutesinin valuesi verilen değer ile başlayanı. 

 

Yorum Yaz