Css Renk Tanımlama

| Mart 6, 2017

RGB:(Red,Green,Blue), rgb(rrr, ggg, bbb) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0);

RGBA:(Red,Green,Blue,Alpha) rgb(r, g, b, a) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0, 0.5); Hexadecimal: #RRGGBB  00 ile FF hexa sayı format hesaplanır.

HSL:(Hue, Saturation ve Lightness) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı ) Örnek : hsl(220,%25,%20)

HSLA:(Hue, Saturation,Lightness,Alpha) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı, Alpha= Şeffaslık) Örnek : hsl(220,%25,%20,0.3)

Birde renk isimi yazabilirsiniz listeyi altta bulabilirsiniz.
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Yorum Yaz