Javascript Kategori

Css selector

| Mart 20, 2017

.class : html elementinin class değeri ile seçer.
#id :  html elementinin id değeri ile seçer.
* :  tüm elementleri seçer.
element : div ,p , h1, h2, strong,video  html elementlerinin element isimi ile seçer.
element , element : div,h1  html elementlerini birlikte seçmeye yarar yanı div ve h1 anlamına gelir
element  element : div h1  html elementlerinin altındaki elementleri seçmeye yarar div in altındaki h1 gibi.
element > element: div>ul html elementlerinin bir altındaki elementi seçmeye yarar. div altindaki ul i seçer ama ul nin altındaki ul ye etki etmez.
element + element: div + ul html elementlerinin bir sonrakini seçer. jquery’deki next e benzer.  <div></div><ul></ul> ul leri seçmeye yarar.
element ~ element: div ~ ul html elementlerinden sonra gelen tüm seçili elementleri seçer. div den sonra gelen tüm ul leri seçer.
[attribute] : 
a[target]   html elementinin attribute olanını seçmeye yarar attribute valuesi farketmez   <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute=value]: 
a[target=_top]  html elementinin attribute sin valuesine eşet olanı seçer <a href=”http://zafergokhan.com” target=”_top”>zafergokhan.com</a>
[attribute~=value]: [title~=internetseysi] html elementinin attibutesinin valuesi içerisinde verilen değir varmı ona bakar.
[attribute|=value]:<p lang=”en”></p><p lang=”en-us”></p>  html elementinin attibutesinin valuesi verilen değer ile başlayanı. 

 

Websites yaparken en zorlandığımız kısımlardan biri browser uyumluluğudur. Piyasada birçok browser birçok device var.
Hangi browser ? ,IE mi ?, Firefox mu ?, Chrome mu ? ,Safari mi ?, Windows mu ? ,Mac mi ? ,Linux mi ?, Android mi , IOS mu, Tablet mi? Telefon mu ? Yatay mi ? Dikey mi ?
Kafamdan deli sorular.

Bunun için kolay bir çözüm araken. yıllar önce Css Browser Selector diye birşeye rastladım uzun bir süre bunu kullandıktan sonra, Ortalık yine karıştı. Piyasaya birçok browser versiyonu table ve telefon çıktıktan sonra.Yetersiz gelmeye başladı bir süre bu freamwork mu editleyip kendim güncellediktan sonra  ipin uçu kaçtı. Daha sonra bunu benim için yapan bir arkadaşa rasladım. ve gayet iyi bir şekilde yapmıştı bunu 🙂

devam »