Css Kategori

Css Renk Tanımlama

| Mart 6, 2017

RGB:(Red,Green,Blue), rgb(rrr, ggg, bbb) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0);

RGBA:(Red,Green,Blue,Alpha) rgb(r, g, b, a) 0-255 arası  örnek : rgb(255, 0, 0, 0.5); Hexadecimal: #RRGGBB  00 ile FF hexa sayı format hesaplanır.

HSL:(Hue, Saturation ve Lightness) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı ) Örnek : hsl(220,%25,%20)

HSLA:(Hue, Saturation,Lightness,Alpha) (Hue = Renk, Saturation = Koyuluk, Lightness =Işık Miktarı, Alpha= Şeffaslık) Örnek : hsl(220,%25,%20,0.3)

devam »

px : Pixel monitor üzerindeki boyut birimidir.
pt: Baskıda kullanılan ölçü birimidir aslinda. 1pt=1/72 in , pixel ceviriminden DPI devreye giriyor. 1in=96px (96 ekranınızın in başına düşen pixel sayısı)
in: Inç inigliz ölçü birimi olarak bilinir. 1 inç =2,54 cm
cm ve mm:  Standart türkiyede kullanılan ölçü birimleri.
em: Font büyüklüğü ve “M” harfinin yenişliği baz alır.
%: Ekran genişliğinin göre yüzde değiri ile çalışmak içindir.
pc: Pika baskıda kullanılan ölçü birimidir. 1pc = 12 pt
ex: Fontun büyüklüğü ve “x” harfinin yüksekliğini baz alır.
rem: Root yanı html in font size sini baz alır.
ch: “0” Sayısının genişliğini baz alır.
vh: View Port Yüksekliğinin yüzdekik oranı.
vw: View Port Yüksekliğinin genişlik oranı.
vmax: View Port’un yüksekiği ve genişliğinin en yüksek olanı.
vmin: View Port’un yüksekiği ve genişliğinin en küçük olanı.